Комитеттер

Бағдарлама комитеті

Төраға: R. Redmer (Rostock),

A. Alastuey (Lyon), M. Bonitz (Kiel), D. Ceperley (Urbana),

C. Deutsch (Paris), D. Gericke (Warwick),

S. Glenzer (Livermore), V. Fortov (Moscow),

D. Hoffmann (Darmstadt), C. Keitel (Heidelberg),

M. Knudson (Sandia), W.-D. Kraeft (Rostock),

V. Mintsev (Chernogolovka), T. Ramazanov (Almaty),

H. Reinholz (Rostock), G. Roepke (Rostock),

R. Sauerbrey (Dresden), M. Schlanges (Greifswald),

P. Schram (Eindhoven), I. Tkachenko (Valencia),

T. Tschentscher (Hamburg), M. Desjarlais (Sandia)

Жергілікті ұйымдастыру комитеті

Төраға: Т. Рамазанов,

Ю. Архипов, Ә. Асқарұлы, Д. Батрышев, Т. Данияров, А. Давлетов, М. Досболаев, Қ. Жұмағұлова, М. Ғабдуллин, С. Қоданова, О. Лаврищев, М. Мұратов, Қ. Нурекенов, С. Оразбаев

Ұйымдастырушы кеңесшілер ұйымы

Ғ.М. Мұтанов - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры

М.Ж. Журинов – Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының президенті

Т.Ә. Қожамқұлов – академик, ЭТФҒЗИ ғылыми кеңесшісі ,

Т.С. Рамазанов – жергілікті ұйымдыстыру комитетінің төрағасы